go_to_content

Hoe werkt de zero-emissiezone check?

In jouw Excel bestand zet je per regel de postcode en het huisnummer. Beide in een aparte kolom. Gebruik geen koppen boven de kolommen en plaats in de eerste rij direct jouw eerste adres.

Vul je gegevens in en upload een Excel bestand in het formaat .xls, xlsx of .csv. en verstuur het formulier.

Download hier een voorbeeldbestand die je kunt gebruiken om te uploaden.

Welke zero emissiezones gebruiken we?

De zero emissiezones zijn nog niet definitief. Wel zijn er verschillende kaarten en databronnen in omloop waar de voorlopige zones al in zijn aangegeven. 
De website Opwegnaarzes.nl heeft een duidelijk overzicht van de zero emissiezones. 

Disclaimer gebruik check en uitkomsten
De officiële zero emissiezones zijn nog niet bekend of vastgesteld door de Nederlandse gemeenten. Om toch al een inschatting te kunnen geven hoeveel van jouw adressen in een zero emissiezones vallen maakt deze check gebruik van de gegevens die tot nu toe bekend zijn over zero emissiezones. Zodra er meer bekend of definitief is verwerken we deze informatie.

Werking check

I.v.m. de privacy willen we je vragen om geen klantgegevens in je Excel bestand te laten staan. We hebben alleen een postcode + huisnummer nodig om te bepalen of een adres in een zero emissiezones ligt of niet.

  • Upload een .csv of .xlsx bestand
  • De check werkt voor Excel bestanden die niet groter zijn dan 1 mb
  • We kunnen tot 10.000 adressen in één bestand controleren  
  • Postcodes begrijpen we als je ze schrijft in het formaat "1017JB" of "1017 JB" 
  • Huisnummers plaats je in een aparte kolom en zonder huisnummer toevoeging (heb je een huisnummer toevoeging in je bestand, geen probleem, de check kan daarmee omgaan)
  • Deze check werkt alleen voor adressen in Nederland 
  • We accepteren alleen zakelijke e-mailadressen (Gebruik je een @hotmail / @gmail e-mailadres dan werkt de check helaas niet)

Over het gebruik van deze check

Hoewel de check zo nauwkeurig mogelijk te werk gaat is het altijd mogelijk dat we een adres niet goed herkennen. Als we niet weten of een adres binnen of buiten een zero emissiezone valt dan wordt er in de analyse vanuit gegaan dat dit adres buiten een zero emissiezone valt. Het kan ook voorkomen dat we een adres niet goed herkennen en daarom ten onrechte aangeven dat het adres in een zero emissiezones valt of juist daarbuiten, daarvan ontvang je geen bericht of melding.

Aan het gebruik van deze check en de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. De check en de uitkomsten geven een redelijk indicatie maar kunnen in sommige gevallen niet 100% accuraat zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens te verifiëren voordat ze worden gebruikt. RouteLogic is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de check, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbrekingen, verlies van gegevens of enige andere schade. Door de check te gebruiken / het formulier te versturen ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.